Patientenfactuur

Via www.patientenfactuur.be kan uw patient zelf zijn bewijsstuk ophalen. Eenvoudig en ecologisch.
Contacteer ons voor meer informatie en advies.

Uitreiking van een bewijsstuk aan de patiënt – RIZIV
Vanaf 1 juli 2015 bent u als zorgverlener wettelijk verplicht om in bepaalde situaties een bewijsstuk aan de…
INAMI.FGOV.BE