Sociale voordelen voor GECONVENTIONEERDE zelfstandig thuisverpleegkundigen in hoofdberoep.

Vanaf 2016 kunnen geconventioneerde zelfstandig thuisverpleegkundigen (in hoofdberoep) genieten van “Sociale voordelen”.

De voorwaarden om van deze “Sociale voordelen” te kunnen genieten zijn bijna identiek als het bekomen van de “Softwarepremie” met dien verstande dat aan volgende voorwaarden dient voldaan te worden:

  1. Het beroep van zelfstandig thuisverpleegkundige uitoefenen in HOOFDBEROEP
  2. Een gefactureerd bedrag aan het Riziv van >= 33.000,00 euro en <= 150.000,00 euro.

Het koninklijk besluit dat een systeem van “Sociale voordelen” voor de zelfstandig thuisverpleegkundige vastlegt evenals het bedrag voor 2016, dienen nog in het staatsblad te verschijnen. Vermoedelijk wordt het bedrag voor 2016 op 500,00 euro bepaald.

Van zodra alles is verschenen in het staatsblad, zullen wij het nodige doen dat jullie kunnen genieten van dit “Sociaal voordeel”.