Aanbod

Als gerenommeerd en betrouwbaar familiebedrijf dragen we correctheid, vertrouwen en stiptheid hoog in het vaandel. Daarom bieden we een pakket aan dat u als thuisverpleegkundige verlicht van heel wat administratieve taken. Wij geloven dat ons pakket een uitgebreid en duidelijk pakket is:

 1. Software

  GILS Consult neemt de volledige kost van de gehomologeerde software voor zich en zorgt ervoor dat elke verpleegkundige, die aan de vereisten voldoet, de telematicapremie (€ 800) ontvangt als surplus.

 2. Tarificatie

  GILS Consult verwerkt de prestaties. Hieronder begrijpen wij:

  • Input voorschriften en patiëntengegevens
  • Aanleveren van werklijsten
  • Input werklijsten
  • Kennisgeving toiletverzorging en aanvraag forfaitaire honoraria op basis van doorgegeven Katz schalen, palliatieve kennisgevingen en specifieke technische verstrekkingen aan de verschillende ziekenfondsen
  • Printen, controleren en verzenden van verzamelgetuigschriften en voorschriften
  • Verzenden en opvolgen van facturatiebestanden via MyCareNet
  • Opvolgen van betalingen, rechtzettingen en her-indieningen van verworpen prestaties
  • Opmaak bezwaarschriften na terug scoren door de mutualiteit

  U ontvangt gedetailleerde lijsten met overzichten van de inkomsten waarbij rekening wordt gehouden met de verdeelsleutel die u binnen uw praktijk afspreekt.
  GILS Consult garandeert dat de betaling binnen de maand volgend op de maand van de gewerkte prestaties bv prestaties van november 2014 worden u ter betaling aangeboden in december 2014 na betaling van de ziekenfondsen.

 3. Facturatie

  GILS Consult verwelkomt zowel individuele thuisverpleegkundige als groepspraktijken die onder een eigen groepsnummer werken.

 4. Tarief

  5% op het totaal bedrag van de gepresteerde prestaties van die bepaalde maand