Home

WELKOM BIJ GILSCONSULT

GILS Consult&Administratie bvba is een tarificatiedienst voor de zelfstandig thuisverpleegkundige.

Wij zijn van oordeel dat de thuisverpleegkundige in de eerste plaats er moet zijn voor zijn of haar patiënten en zich dan ook niet te veel kopzorgen moet maken wat betreft de administratieve rompslomp, om dan nog te zwijgen van de steeds wijzigende regels inzake verzorging, administratie en dergelijke.

Daarom zorgen wij er voor dat de thuisverpleegkundige een minimum aan administratieve taken moet doen en steeds kan terugvallen op onze diensten wat betreft de regelgeving van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen en in het bijzonder artikel 8. (Verpleegkundige zorgen).

Verder zijn onze diensten bemand door verscheidene personen die zeer goed thuis zijn in het reilen en zeilen van de thuisverpleging enerzijds en de manier van werken door de ziekenfondsen anderzijds. Daar wij met meerdere medewerkers zijn, kunnen wij de continuïteit van deze dienstverlening garanderen, nu en in de toekomst.
Ook werken wij met een gehomologeerd softwareprogramma zodat de thuisverpleegkundige, in hoofdberoep, recht heeft op de premie die door het RIZIV hiervoor wordt voorzien. (Telematicapremie)

GilsConsult on Facebook